Khamis, 13 November 2014

MENYUSU, MENYUSUR ATAU MANYUSU

Kali ini saya terpanggil untuk menulis topik berikut apabila mendengar beberapa orang sahabat menyebutnya. Memang agak mengelirukan pada mulanya apabila memperkatakan tentang struktur bangunan seperti gambar di bawah.


Laluan sebegini memang biasa kita melaluinya. Boleh dikatakan semua sekolah memiliki laluan sebegini. Namun persoalannya apakah kata nama sebenar bagi bangunan ini. Adakah sebagai 'Susur Gajah', 'Gajah Menyusu', atau 'Gajah Menyusur'?

Sebenarnya bangunan sedemikian diadaptasi daripada seni bina masyarakat Banjar yang dikenali sebagai 'Gajah Manyusu'.

Sila klik link Pusat Rujukan Persuratan Melayu ini untuk memahami aspek perbincangan kita.

Saya pernah memperkatakan dalam artikel sebelum ini berkaitan kesilapan kita sebagai penutur yang sering menuturkan sesuatu yang betul pada pertuturan kita tetapi sebenarnya silap pada konteks makna yang hendak disampaikan. Bunyi yang hampir sama atau asal rujukan teks daripada tulisan jawi yang dijadikan sumber menyebabkan kesilapan demi kesilapan dilakukan tanpa merujuk kepada sumber sebenar. Seperti kekerapan kita menggunakan peribahasa 'Harapkan pagar, pagar makan padi' yang sememangnya salah dan janggal daripada segi aspek makna kerana sepatutnya 'Harapkan pegar, pegar makan padi'.Maka betulkanlah yang silap. Bahasa itu indah.

Rabu, 2 Julai 2014

RESIPI ATAU RESEPI

Kita jarang mengambil peduli tentang kesilapan ejaan terutama perkataan yang bukan laras bahasa kebiasaan kita.

Saya tergerak untuk mengajukan perkataan berikut untuk perhatian. 'Resipi' atau 'resepi' yang mana satu betul. Merujuk kata asal kata pinjaman ini ditulis sebagai 'recipe' maka pada pandangan anda manakah yang betul?

Merujuk Kamus Dewan Edisi 4, ejaan sebenar ialah 'resipi' sebagai senarai bahan (ramuan) dan peraturan yang diperlukan dalam menyediakan sesuatu masakan atau makanan; cara atau kaedah mencapai sesuatu tujuan.

Kesimpulannya, kita kerap mengeja mengikut bunyi bukan ejaan sebenar. Kesilapan sebeginilah yang menyebabkan terlalu banyak kesilapan pada papan-papan tanda dan iklan.

Rabu, 23 April 2014

KATA TUGAS

Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa, atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu. sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri, atau tugas-tugas lain. Maka kata tugas dapat dijeniskan kepada jenis-jenis yang berikut :

1.   kata hubung
2.   kata seru
3.   kata tanya
4.   kata perintah
5.   kata pangkal ayat
6.   kata bantu
7.   kata penguat
8.   kata penegas
9.   kata nafi
10. kata pemeri
11. kata sendi nama
12. kata pembenar
13. kata arah
14. kata bilangan
15. kata penekan
16. kata pembenda

Semua jenis kata tugas di atas akan dibincangkan dalam terbitan akan datang.

(Sumber rujukan : Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 1995)

Jumaat, 11 Oktober 2013

BAHASA MALAYSIA ATAU BAHASA MELAYU

Dalam ruangan ini, saya ingin lontarkan pandangan saya sendiri berkenaan bahasa yang kita gunakan sekarang. Adakah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu yang kita tulis dan tuturkan.

Rujukan yang dibuat banyak menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu berbanding bahasa Malaysia. Ini tentulah disebabkan kemunculan Malaysia adalah terkemudian daripada Persekutuan Tanah Melayu. Namun yang menjadi persoalannya, bahasa Melayu atau bahasa Malaysiakah yang wajar kita utarakan sebagai bahasa bagi negara yang tercinta kini.

Jika kita memandang kepada negara-negara jiran, sebagai contoh Indonesia dan Thailand, mereka menggunakan nama negara sebagai merujuk bahasa yang digunakan. Dalam pada itu, harus kita sedar banyak negara di dunia ini tidak menggunakan bahasa dengan bersandarkan nama negara seperti Britain yang menggunakan bahasa Inggeris (English), Filipina yang menggunakan Tagalog, India yang menggunakan bahasa Hindi dan banyak lagi.

Maka, negara kita Malaysia adakah wajar menggunakan istilah bahasa Melayu atau Malaysia sebagai merujuk bahasa negara ini. Apa yang pasti bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu tidak wajar diutamakan sebagai bahasa kebangsaan sebagaimana yang telah termaktub dalam perlembagaan negara ini, namun perbincangan kita cuma berkisar kepada istilah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sahaja.

Persoalan mungkin timbul berkaitan pembahasaan negara sama ada memelayukan atau memalaysiakan bahasa. Kekeliruan terus timbul apabila sukatan pelajaran di sekolah ada yang merujuk sebagai bahasa Melayu bagai Tahap 2 dan bahasa Malaysia bagi Tahap 1 sekolah rendah.

Sebagai seorang guru bahasa, saya lebih gemar merujuk bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pertuturan dan bahasa rasmi. Ini berlandaskan struktur bahasa tersebut adalah bahasa Melayu, yang turut menjelaskan bagaimana Amerika Syarikat yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi mereka. Mungkin, ada dalam kalangan kita menyatakan tiada perbezaan antara bahasa Melayu atau Malaysia, kerana kata mereka Malaysia dibentuk dari kata dasar 'Malay' yang merujuk 'Melayu'. Begitulah yang dirujuk dalam pencarian bahasa bagi merujuk bahasa di internet.

Saya pernah diberitahu bahasa asalnya bahasa Melayu hanya tiga perkataan iaitu; besi, padi dan babi. Tetapi adakah penyataan itu benar, kerana hasil kajian ketiga-tiga perkataan itu merujuk kepada ketamadunan Melayu iaitu logam, pertanian dan penternakan (sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu).

Merujuk kepada bahasa Melayu yang berciri keterbukaan, mudah menyerap dan menerap bahasa asing sebagai saduran bahasa sendiri membuatkan bahasa ini terus berkembang. Tidak mati atau pupus sebagai mana bahasa Sanskrit dan bahasa-bahasa minoriti lain di seluruh dunia. Sebagai contoh bahasa Jawa, Banjar, Kampar dan Bugis yang kian sukar didengari ditutur oleh generasi 'Y' kini. Manakala, bahasa Melayu sentiasa bersedia menerima istilah baharu dan memelayukannya sebagai bahasa Melayu. Apatah lagi, ada yang bersuara menyatakan bahawa bahasa Melayu lebih sukar berbanding bahasa Malaysia kelihatan seperti satu retorik dan mainan pihak tertentu sahaja. Ini kerana kedua-duanya sama dan tiada sebarang pindaan kepada sebarang aspek tatabahasa dan ciri-ciri utamanya.

Kangkung, longkang, senapang, kemeja, teknik, proses, khasiat, matematik, aljebra, suria, roti, bakteria, virus, komputer, kongsi, teh, hijab, dan terlalu banyak lagi kosa kata yang telah diterima sebagai istilah bahasa Melayu. Ini ditambah dengan keupayaan pembentukan kata menerusi proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan membuatkan istilah tersebut terus bertambah. Sebagai contoh perkataan komputer yang menerima imbuhan apitan menjadi pengkomputeran, penggandaan menjadi komputer-komputer dan pemajmukan menjadi meja komputer dan sebagainya.  

Oleh itu, kita mungkin akan terus menggunakan bahasa Malaysia merujuk Malaysia sebagai negara kita, tetapi tidak dapat disangkalkan bahasa Melayu adalah asal-usulnya dan perlu dipertahankan. Sebagai orang Melayu saya semamangnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang saya tutur dan tulis.

Tulisan Zahid bin Bakar sebagai satu pandangan peribadi.

Selasa, 20 Ogos 2013

BERTANDANG ATAU BERTENDANG

Sekali lagi saya memperkatakan perkara yang sama berkaitan peribahasa yang begitu tinggi estetika berbahasanya. Kali ini saya memperkatakan tentang 'tempat jin bertendang'  yang sering kita sebut mengkias tentang sesuatu lokasi yang tidak sesuai untuk didiami atau melakukan aktiviti kerana mungkin dikhuatiri terkena tendangan jin yang boleh menyebabkan kerasukan atau tersampuk.

Namun, mungkinkah frasa 'tempat jin bertendang' ini menepati wacana yang hendak disampaikan atau apakah frasa berikut lebih tepat iaitu 'tempat jin bertandang'. Jika merujuk aspek adap berbahasa, kosa kata 'bertandang' yang lebih lembut dan sesuai serta bersopan berbanding 'bertendang'. 

Sebagaimana yang pernah saya perkatakan sebelum ini, kekeliruan mungkin timbul berikutan penterjemahan sumber rujukan asal daripada tulisan jawi kepada tulisan rumi mungkin telah menyebabkan situasi sebegini wujud.

Mungkin kita akan bertemu dengan lebih banyak kekeliruan berbahasa jika tidak merujuk kepada penutur jati yang menuturkan sesuatu perkara itu.

Cuba anda teliti beberapa perkataan berikut sebagai kajian; kepak burung, kepak kayu, sepak bola, sepak pipi, selak kain, selak pintu, semak samun, semak buku, suara serak dan serak baja.   

Isnin, 17 Disember 2012

KERANJANG

Sebelum ini saya ada memperkatakan kesilapan kita sebagai penerima dan pengguna bahasa Melayu yang diperolehi daripada kebiasaan penuturan tanpa merujuk asal sesuatu perkataan. Kesilapan sering berlaku apabila kita silap menukar tulisan jawi kepada rumi. Seterusnya kesilapan tersebut tidak diperbaiki sehingga menjadi kebiasaan dan bagaikan satu kekecualian dalam penulisan.

Hari ini, 17 Disember 2012, saya ada terbaca teguran seorang rakan penulis di facebook tentang kelemahan kita dalam membaca, apatah lagi untuk menghayati tulisan jawi, wal hal tatkala ini makin banyak masyarakat Korea yang boleh bertutur bahasa Melayu dan membaca tulisan jawi dengan baik.

Terdapat juga teguran beliau tentang simpulan bahasa yang sering kita gunakan bagi melambangkan orang yang sangat suka melihat perempuan sebagai :

'Mata ke ranjang' yang sering kita sebut sebagai 'Mata keranjang'.

Namun menjadi persoalan dan kemusykilan saya, Kamus Dewan Edisi Keempat (ms 752) menyelitkan keranjang sebagai sejenis bakul besar yang dianyam kasar-kasar, permainan bola yang menggunakan keranjang sebagai gol, dan  mata ~ kiasan sangat suka melihat perempuan. Maka, mungkin adalah tidak menjadi kesalahan jika simpulan bahasa tersebut ditulis sebagai 'mata keranjang' bukan 'mata ke ranjang'.

Mungkin kita terlupa selain aspek logik dalam berbahasa, kita juga sepatutnya melihat aspek adab dalam pembinaan sesuatu ayat itu. Ini merujuk kepada perkataan ranjang yang merujuk kepada 'katil sebagai tempat tidur' yang memiliki konotasi tersendiri dengan mata terarah ke ranjang berkenaan, berbanding keranjang yang bermaksud sejenis bakul yang besar yang dianyam kasar-kasar.

Walau apa pun, apabila kita menyebut dalam pertuturan lisan sudah pasti tiada perbezaan sama 'mata ke ranjang' mahu pun 'mata keranjang'.

Ahad, 18 November 2012

PEGAR & BATOK

Bahasa kita memang indah, namun kita mungkin tidak sedar bahawa kesilapan demi kesilapan kita lakukan tatkala bertutur dan menulis terutama apabila merujuk kosa kata yang biasa kita dengar dan baca tetapi sebenarnya jauh menyimpang dan salah maksudnya.

Peribahasa berikut memang sangat biasa kita dengari tetapi adakah betul kosa kata yang digunakan.

1.  Harapkan pagar, pagar makan padi

2.  Bagai melepas batuk di tangga

Sebenarnya, apabila kita menuturkan sesuatu perkataan, aspek logik berbahasa janganlah kita tinggalkan sama sekali. Pada pandangan saya (mungkin anda juga) pasti tidak logik pagar akan makan padi. Apatah lagi sekadar melepaskan batuk di tangga.

Jika memiliki Kamus Dewan Edisi Keempat, silalah rujuk perkataan 'pegar' dan ' batok'. Boleh dikatakan di sini bahawa bahasa kita yang indah ini asalnya dipetik daripada bersumber tulisan jawi tetapi telah disalah tafsir. 'Pegar' menjadi 'pagar' dan 'batok' menjadi 'batuk' .

Oleh itu dengan melihat aspek logik berbahasa maka


1. Harapkan pegar, pegar makan padi, sememangnya logik kerana 'pegar' dirujuk sebagai ayam ~, burung ~, burung tatera (Lophura ignita rufa). Sudah pastilah yang logik, ayam pegar (burung pegar) tidak boleh diharap untuk menjaga padi berbanding dengan pagar yang kaku dan tidak mengharapkan makanan.

Ayam Pegar

Burung Pegar 


2. Bagai melepas batok di tangga, menjadi logik kerana 'batok' dirujuk sebagai tempurung, digunakan untuk menceduk air dari dalam tempayan yang kebiasaannya diletakkan di tepi tangga rumah tradisional Melayu untuk membasuh kaki. Memandangkan lokasinya di tepi tangga maka melepaskan batok di tangga bukan sesuatu perlakuan yang sukar dan sangat bertepatan dan logik dengan konsep 'batok' dan 'tangga'.


Batok di mulut tempayan

Mungkin kita akan menemui banyak lagi perkataan-perkataan yang pada fahaman dan kebiasaan kita betul tetapi sebenarnya silap. Oleh itu, betulkanlah yang biasa dan biasakanlah yang betul.